Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

5. veľkonočná nedeľa 20.05. do 26.05.2019

  •  

    

   Farské oznamy

    

   • Fatimskú sobotu /01.06. začiatok o 9.00h./ v  Obišovciach pripravuje stropkovský dekanát. Je to ponuka aj pre naše ružencové bratstvo. Bližšie informácie poskytne Stropkovská horliteľka ružencového bratstva.
   • Nedeľná zbierka 12.05.  bola v sume 251,19 eur
   • Pri zbierke Dobrý Pastier sa nazbieralo – 134,0eur
   • Milodary: Rodina Fatľová darovala – 100eur, Zo svadby Talianová -  Hvižď darovali – 140eur, zo svadby Sukovská – Leško darovali – 100eur.
   • Na upratovanie kostola chceme poprosiť z ulice Dukelská bl. Z : Zajacová Leana, Mojdisová Eva, Kendrová Helena, Suchodovský Miroslav, balinová darina, Vavreková Emilia.

   Ohlášky: Richard  Maťaš  -  Adela Tkáčová  /Giraltovce/

    

   •