Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Chyba
  • Chyba pri načítaní dát feedu

Aktuálne kresťanské akcie

  • Drahí naši "opravári", pozývame vás všetkých, ktorí sa nebojíte pracovať na oprave a budovaní toho, čo má naozaj vo vašom živote hodnotu, (15.11.2019 16:00 - 17.11.2019 13:30)

  • Obnovu na tému: A čo ďalej? vedie vdp. kaplán Ján Kocurko a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Stačí si priniesť spacák, prezuvky a otvorené srdce. (8.11.2019 16:00 - 10.11.2019 13:30)

  • Teraz s kňazom Marianom Kuffom na tému - Poznaj Kristovho Otca. (12.11.2019 - 20:00 - 21:30)

  • Teraz s religionistom Robertom Sarkom na tému - Poznaj Kristovu Duchovnú cestu. (5.11.2019 - 20:00 - 21:30)

  • Teraz so spisovateľom Danielom Hevierom na tému - Poznaj Kristovho Ducha. (29.10.2019 - 20:00 - 21:30)

Liturgické čítanie

Arcidiecézne aktuality