Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Aktuálne kresťanské akcie

  • Pri spomienke na prechod sv.Rafky do večnosti si zvlášť v tento deň môžu jej ctitelia uctiť túto sväticu z Libanonu. (23.3.2023 - 0:00 - 23:59)

  • Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky. (26.3.2023 - 0:00 - 23:59)

  • Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu. (25.3.2023 - 0:00 - 23:59)

  • Roveri skautského zboru Silvestra Krčméryho v Bratislave organizujú 9.ročník Ranného chlapského pôstneho powertrainingu. (23.3.2023 - 6:00 - 7:00)

  • Zoznam miest s relikviami a časy sv.omší slúžených k úcte sv.Šarbela, na ktorého príhovor bolo uzdravených už mnoho ľudí-AKTUALNE INFO DOPLNIME NESKOR (22.4.2023 - 0:00 - 23:59)

Liturgické čítanie