Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Chyba
  • Chyba pri načítaní dát feedu

Aktuálne kresťanské akcie

  • Vyšla nová kniha o rodinnej spiritualite, ktorú napísali dvaja španielski kňazi dlhoročne sa venujúci formácii a sprevádzaniu rodín: José Noriega a José Granados. (5.12.2020 - 10:45 - 14:05)

  • DC pre zranených spontánnym potratom, spojené s modlitbou uzdravenia a oslobodenia P.Artur Cierlicki, SAC, milujucanaruc@gmail.com, 0911083641 (11.12.2020 15:00 - 13.12.2020 14:00)

  • Premietanie dlho očakávaného filmu Služobníci o skúške viery a morálky bohoslovcov v komunistickom režime. (7.12.2020 - 18:00 - 20:00)

  • Trojkráľový vianočný koncert v podaní miešaného speváckeho zboru Laudamus. Dirigent Peter Čapó, organový doprovod Jakub Zemjanek, moderuje Maroš Kováč (5.12.2020 - 14:00 - 15:30)

  • Ako sa dá žiť INAK? S Bohom, s prírodou, s radosťou, bez záplav, s Rómami i so sebou samými, na vidieku či v meste. Proste INAK. (4.12.2020 - 18:00 - 19:30)

Liturgické čítanie

Arcidiecézne aktuality