Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Aktuálne kresťanské akcie

  • Konferencia s Damianom Stayneom 18. - 19.6. - Rast v moci Ducha Svätého v M Aréne v Prešove. Viac info a registrácia www.maranathapo.sk (18.6.2022 16:00 - 19.6.2022 16:30)

  • Koncert zostavený z komorných skladieb barokových skladateľov Telemanna a Quantza interpretovaných na dobových nástrojoch (27.5.2022 - 19:00 - 20:30)

  • Koncert zostavený z komorných skladieb barokových skladateľov Telemanna a Quantza interpretovaných na dobových nástrojoch (28.5.2022 - 18:00 - 19:30)

  • Koncert zostavený z komorných skladieb barokových skladateľov Telemanna a Quantza interpretovaných na dobových nástrojoch (29.5.2022 - 17:00 - 18:30)

  • modlitby v duchu spirituality komunity z Taizé (10.6.2022 - 19:00 - 19:45)

Liturgické čítanie