Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Mládež

stretnutia mladých + birmovancov

  • V sobotu 24.09. sa po sv. omši stretneme tí. ktorí sa chcú pripravovať na sv. birmovania /od terajších ôsmakov a vyššie ročníky./

 

Program pre prípravu na sv. birmovania

  • V sobotu 24.09. sa po sv. omši stretneme tí. ktorí sa chcú pripravovať na sv. birmovania /od terajších ôsmakov a vyššie ročníky./