Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Príkazané sviatky

PRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
 2. Zjavenie Pána – 6. január
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
 7. Všetkých svätých – 1. november
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december
 9. Narodenie Pána – 25. december

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Obetovanie Pána – 2. február
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marec
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marec
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júl
 8. Narodenie Panny Márie – 8. september
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. september
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. december