Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Oznamy

Príkazané sviatky

PRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
 2. Zjavenie Pána – 6. január
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
 7. Všetkých svätých – 1. november
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december
 9. Narodenie Pána – 25. december

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Obetovanie Pána – 2. február
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marec
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marec
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júl
 8. Narodenie Panny Márie – 8. september
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. september
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. december

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. veľkonočná nedeľa 20.05. do 26.05.2019

  •  

    

   Farské oznamy

    

   • Fatimskú sobotu /01.06. začiatok o 9.00h./ v  Obišovciach pripravuje stropkovský dekanát. Je to ponuka aj pre naše ružencové bratstvo. Bližšie informácie poskytne Stropkovská horliteľka ružencového bratstva.
   • Nedeľná zbierka 12.05.  bola v sume 251,19 eur
   • Pri zbierke Dobrý Pastier sa nazbieralo – 134,0eur
   • Milodary: Rodina Fatľová darovala – 100eur, Zo svadby Talianová -  Hvižď darovali – 140eur, zo svadby Sukovská – Leško darovali – 100eur.
   • Na upratovanie kostola chceme poprosiť z ulice Dukelská bl. Z : Zajacová Leana, Mojdisová Eva, Kendrová Helena, Suchodovský Miroslav, balinová darina, Vavreková Emilia.

   Ohlášky: Richard  Maťaš  -  Adela Tkáčová  /Giraltovce/

    

   •  

     
       

5.Veľkonočná nedeľa od 20.05. do 26.05.2019

 Liturgickýprehľadwww.farnostgiraltovce .sk      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     Farský m.: 0905 391 975   Pevná linka: 054/ 7322216

Liturgický prehľad

Od 20.05.  do 26.05. 2019

 
 

                                       5. veľkonočný týždeň

 

Pondelok /20.05./

féria

      17.30  sv. omša + Jozef +Mária Dzurkocoví

                                 +Helena Jurečková /úmysel od  ruž. spol./

 

Utorok /21.05./

féria

      17.30 sv. omša  +Imrich Daňko

  

 

Streda /22.05./ 

féria

      17.30 sv. omša +Andrej +Anna Daňkoví

    

      18.00 sv. omša – Kalnište  - za Bpp pre Evu Dvorčákovú

 

Štvrtok /23.05

féria

        

  

                         

       17.30 sv. omša     +Anna Gajdošová                  

                                     

 

 

Piatok /24.05./

féria

     17.30 sv. omša +Anna Macková, výročná

 
     18.30 sv. omša Kalnište +Anna +Andrej Štangoví  

Sobota /25.05./

 

féria

                                                                             

      17.30. sv. omša   +Jozef  Kovaľ                                                           

                          

 

 

Nedeľa /26.05./

  6.  Veľkonočná nedeľa   

        

      7.30  sv. omša  - za Bpp pre Ivetu  
      9.00 sv. omša – za Bpp pre Moniku Trinkovičovú a jej rodinu  
      10.30  sv. omša –Kalnište +Ján Hudaček  
      17.00.  Nedeľná pobožnosť  
      17.30 sv. omša  +za zosnulých z rodiny Maňakovej