Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Miništranti

Rozpis miništrovania

  7:30 9:30 17:30
Sobota 1.8.2015 Tobiáš Maťaš, Timotej Maťaš
Nedeľa 2.8.2015
 1. Skupinka
 • 2. Skupinka
 • 3. Skupinka
Sobota 8.8.2015 Dávid Janovič, Marek Partila
Nedeľa 9.8.2015
 1. Skupinka
 1. Skupinka
 • 2. Skupinka
Sobota 15.8.2015 Brian Mikuláš Maťaš, Adrián Maťaš
Nedeľa 16.8.2015
 1. Skupinka
 • 3. Skupinka
 1. Skupinka
Sobota 22.8.2015 Štefan Šima, Filip Kristiňák, Pavol Kruľ
Nedeľa 23.8.2015
 1. Skupinka
 • 2. Skupinka
 • 3. Skupinka
Sobota 29.8.2015 Tobiáš Maťaš, Timotej Maťaš
Nedeľa 30.8.2015 3.   Skupinka      1.   Skupinka      2.   Skupinka
Sobota 5.9.2015 Dávid Janovič, Marek Partila
Nedeľa 6.9.2015      2.   Skupinka      3.   Skupinka      1.   Skupinka
Sobota 12.9.2015 Brian Mikuláš Maťaš, Adrián Maťaš
Nedeľa 13.9.2015      1.   Skupinka      2.   Skupinka      3.   Skupinka
Sobota 19.8.2015 Štefan Šima, Filip Kristiňák, Pavol Kruľ
Nedeľa 20.8.2015      3.   Skupinka      1.   Skupinka      2.   Skupinka
Sobota 26.9.2015 Tobiáš Maťaš, Timotej Maťaš
Nedeľa 27.9.2015      2.   Skupinka      3.   Skupinka      1.   Skupinka

Rozpis miništrovania od 1.8.2015 do 27.9.2015

 

1. Skupinka: Brian Mikuláš Maťaš, Adrián Maťaš, Pavol Kruľ

2. Skupinka: Dávid Janovič, Marek Partila, Štefan Šima

3. Skupinka: Tobiáš Maťaš, Timotej Maťaš, Filip Kristiňák

 

Prvý adventný týždeň

V sobotu dňa 24. 5. 2014 o 8: 30 hod. miništranti odchádzame na arcidiecézne stretnutie miništrantov do Prešova. Oblečte sa športovo. Doprava a obed je zabezpečený!!!

Služba miništrovať

Čo vlastne znamená miništrovať?

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti.

Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.

Čítať ďalej: Služba miništrovať