Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

stretnutie členov ružencových bratstiev Košice

Pozývame vás na tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev Košice 24.5.2014 (sobota)

Kostol Dominikánov.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii

Odchod 24.5.2014 (sobota) o 7:30 od Ludusu.

 

Najbližšia výmena tajomstiev bude 1.6.2014 o 8:30 v kostole.

Kto sa chce prihlásiť do ružencového bratstva tak to môže urobiť kedykoľvek.

Prihlášky sú v kostole na zadnom stolíku.