Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Základné informácie

Farnosť Giraltovce, misie 2. 5. – 10. 5. 2009

Správca farnosti: Jozef Mager

                Kaplán: Adrian Pruša

Počet obyvateľov: 4190

Počet katolíkov: 2510

Aktívne spoločenstvá vo farnosti: Ružencové bratstvo, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, miništranti

Filiálky: Lužany pri Topli, Mičakovce, Tarbaj, Kobylnice, Francovce

Kostol zasvätený: Sv. Cyrilovi a Metodovi