Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Podujatia vo farnosti (global)

Služba miništrovať

Čo vlastne znamená miništrovať?

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti.

Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.

Čítať ďalej: Služba miništrovať

stretnutia mladých + birmovancov

  • V sobotu 24.09. sa po sv. omši stretneme tí. ktorí sa chcú pripravovať na sv. birmovania /od terajších ôsmakov a vyššie ročníky./

 

Program pre prípravu na sv. birmovania

  • V sobotu 24.09. sa po sv. omši stretneme tí. ktorí sa chcú pripravovať na sv. birmovania /od terajších ôsmakov a vyššie ročníky./

Deti v Giraltovciach

Každú stredu pozývame všetky deti na sv. omšu s príhovorom a pesničkami pre deti.

Deti v Giraltovciach

Každú stredu pozývame všetky deti na sv. omšu s príhovorom a pesničkami pre deti.