Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Podujatia vo farnosti (global)

Prvý adventný týždeň

V sobotu dňa 24. 5. 2014 o 8: 30 hod. miništranti odchádzame na arcidiecézne stretnutie miništrantov do Prešova. Oblečte sa športovo. Doprava a obed je zabezpečený!!!

Zoznam členov Večného a Svätého ruženca

Zoznam členov Svätého ruženca:

Čítať ďalej: Zoznam členov Večného a Svätého ruženca

Tajomstvá ruženca

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžeme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.

Čítať ďalej: Tajomstvá ruženca

Ihrisko a miesto na posedenie

20. 03. 2014 - Ukončenie 1. fázy úpravy terénu - foto.

18. 3. 2014 - Brigády na farskom dvore sa zúčastnili dospelí i deti. Fotografie môžete nájsť TU.

15. 3. 2014 - Na farskom pozemku sa začalo s úpravou terénu pre budúce ihrisko a miesto na posedenie. Fotografie z miesta môžete vidieť TU.

Krížová cesta

Každý piatok a v nedeľu pozývame na krížovú cestu.

Krížová cesta

Každý piatok a v nedeľu v pôstnom období pozývame všetkých na pobožnosť krížovej cesty.

Stretko mladých

Každý piatok pozývame mladých na stretnutie na faru o 18.30. hod. v mládežníckej miestnosti.