Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Tajomstvá ruženca

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžeme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.

Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie.

Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš ; potom trikrát Zdravas', Mária ; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš , desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu . Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

I. Radostný ruženec    ( modlí sa v pondelok a v  sobotu )
Prosby k preddesiatkom:
    a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
    b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
    c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom


   1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
   2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
   3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
   4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
   5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.

II. Tajomstvá svetla    ( modlí sa vo štvrtok )
     Prosby k preddesiatkom:


   a)Ktorý nech je svetlom nášho života.
   b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
   c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom


   1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
   2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
   3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
   4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
   5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec    ( modlí sa v  utorok a v  piatok )

Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.
   b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
   c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom 


   1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
   2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
   3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
   4.Ktorý pre nás kríž niesol.
   5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec ( modlí sa v stredu a v  nedeľu )
Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
   b)Ktorý nech riadi naše slová.
   c)Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom 


   1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
   2.Ktorý slávne vystúpil do neba.
   3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
   4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
   5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval