Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Zoznam členov Večného a Svätého ruženca

Zoznam členov Svätého ruženca:

  1. Čorej Štefan

  2. Čorejová Anna

  3. Digoňová Anna

  4. Drabová Anna

  5. Fatľová Katarína

  6. Kiska Jozef

  7. Macák Stanislav

  8. Macaková Daniela

  9. Maťašová Mária

10. Medvecová Anna

11. Mihaľ Ján

12. Onuferová Marta

13. Pavlovská Anna

14. Schrenková Mária

15. Šoltýsová Anna

16. Zorská Alžbeta

17. Gregová Mária

18. Mihoková Anna

19. Pališinová Anna

Zoznam členov Večného ruženca

1. Andrijková Valéria

2. Fečová Anna

3. Kačmárová Denisa

4. Kundrátová Valéria

5. Pališinová Anna