Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov

Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov

(15. september - 24. október 2014)

 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie začne 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz bude v dňoch 15. septembra - 24. októbra 2014 a prebieha s požehnaním otcov biskupov. Zastrešuje ju spoločenstvo Modlitby za kňazov (viac na www.mzk.sk).

Pôstna reťaz bude zavŕšená púťou za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25. 10. 2014.

Reťaz pôstu a modlitieb,  obetujeme za kňazov na Slovensku - ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a za požehnanie v ich službe. Budeme prosiť za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie, aj za starých a chorých kňazov. Úmyslom pôstu budú aj prosby za dar nových povolaní. Svojimi obetami chceme vyprosiť dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.

Kňazov prosíme, aby sa k nám pripojili najmä tým, že odslúžia sväté Omše za seba a ostatných spolubratov, práve v tomto čase. Veríme, že aj kňazi sa pripoja k našim modlitbám a pôstom a tak spoločne vytvoríme živé spoločenstvo, plné viery.

Veriaci sa môžu v danom čase postiť v ľubovoľný deň, ktorý nemusia oznamovať. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej Omši a obetovať ju za kňazov. Je vhodné pridať aj modlitby Cirkvi – ktoré sú na zvážení každého veriaceho (ruženec, litánie, adorácia...).

Veriaci v jednotlivých farnostiach majú možnosť konkrétnym spôsobom prejaviť vďaku a spolupatričnosť svojím kňazom. Okrem zapojenia sa do pôstu, môžu (po dohode so svojimi kňazmi) zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

Veríme, že ovocie spoločných modlitieb a pôstov bude požehnaním pre nás všetkých.

„Prv než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.“  Iz 65, 24

Za spoločenstvo Modlitby za kňazov    Samuel Brečka

Za OZ Manželské stretnutia              Soňa Vancáková