Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Rozpis čítaní na mesiac júl

ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC JÚL

Všemohúci večný Bože, ty si ma povolal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého Písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista nášho Pána.  AMEN.

3. 7. Prvý piatok  Maťašová

4. 7. Fat. Sobota  Sušinková       večer  Vasilišinová

5. 7.  Sv. Cyrila a Metoda

7:30  Pališinová  Bosaková

17:30

11. 7. Sobota večer  Eliašová

12. 7.  15. Nedeľa cez rok

7:30  Jurčová  Maťašová

9:30  Magerová  Ivančová

17:30  Pališinová

18. 7.  Sobota  večer  Kurimčaková

19. 7.  16. Nedeľa cez rok               

7:30  Vasilišinová  Sušinková

9:30  Eliašová  Ivančová

17:30  Bosaková

25. 7.  Sobota večer   Sušinková

26. 7.  17. Nedeľa cez rok

7:30  Bosaková  Pališinová

9:30    Jurčová Magerová

17:30 Ivančová 

Všetkým vám prajem požehnaný letný, dovolenkový čas aby ste pookriali na tele i na duši.