Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

evidenčné číslo bratstva 312032 v roku 2014

Horliteľka RB:          Helena Bosáková

Finančná komisia:   Andrej Šima

                                Adriana Kendrová   

Horlitelia ruží:

  1.  Anna Parimuchová
  2.  Anna Ivančová
  3.  Anna Pališinová
  4.  Mária Palšová
  5.  Helena Kendrová
  6.  Albína Kovalčíková
  7.  Mária Robová
  8.  Helena Bosáková
  9.  Mária Pastirčáková

 

Čestní členovia Živého ruženca pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovcich

Zosnulí členovia Ružencového bratstva pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

 

 

Rok 2014

Anna Pantlikášová

Anna Jurčová

 

Rok 2015

Verešpejová Antónia