Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Zoznam živých členov ružencového bratstva pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Zoznam členov ružencového bratstva pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Evidenčné číslo ružencového bratstva: 312032

Horliteľka ružencového bratstva:    Bosáková Helena   0911155498

Finančná komisia:                      Adriana Kendrová, Šima Andrej

Ruža č. 1

Horliteľka: 1. Parimuchová Anna  

                       054/7322500054/732250022500

Členovia:        2. Cihoň Martin   

                     3. Eliašová Daniela

                     4. Feňáková Helena

                     5. Hvozdovičová Helena

                     6. Imreová Magdaléna

                     7.  Kendrová Lucia

                     8.  Kovalčík Tomáš        

                     9.  Miheličová Mária

                    10. Murenková Marcela

                    11. Murenková Marta

                    12. Pastirčáková Gabriela

                    13. Vasilišinová Irena

                    14. Verešpejová Helena

Ruža č. 2

Horliteľka: 1. Ivančová Anna

                       0907935721

Členovia:        2. Digoň Miroslav

                     3. Digoňová Mária

                     4. Foltínová Mária

                     5. Hudačková Mária

                     6. Jurčenková Andrea

                     7. Chlebovský Ján

                     8. Kisková Mária

                     9. Kobulnická Viera

                   10. Kocová Viera

                   11. Kovalčík Martin

                   12. Kovalčíková Marta

                   13. Macková Dominika

                   14. Matejová Mária

                   15. Matiová Mária

                   16. Mikulová Lenka

                   17. Pavúková Jana

                   18. Peštová Lýdia

                   19. Smolková Lýdia

                   20. Sušinková Helena                  

Ruža č. 3        

Horliteľka: 1. Pališinová Anna

                      0918611914

Členovia:         2. Bajcurová Helena

                      3. Budzinová Anna

                      4. Janovičová Renáta č. 15

                      5. Koščová Mária

                      6. Kristová Adriána

                      7. Berežná Jaroslava

                      8. Maťašová Daniela

                      9. Maťašová Ingrid

                     10. Pališinová Dominika

                     11. Pališinová Helena

                     12. Pivovarská Zuzana

                     13. Saraková Magdaléna

                     14. Schrenková Alžbeta

                     15. Šima Andrej

                     16. Šima Peter

                     17. Šimová Júlia

                     18. Šimová Mária, č. 768/99

                     19. Vavreková Emília

                     20. Zorská Mária

Ruža č.   4

Horliteľka: 1. Palšová Mária

Členovia:        2. Bolvanová Jolana

                     3. Ciganová Anna

                     4. Fedorová Irena

                     5. Gogoľová Anna

                     6. Chovancová Marta

                     7. Jurečková Helena

                     8. Jurčová Irena

                     9. Kašová Mária

                    10. Kovalčíková Danica

                    11. Mikulová Mária, ul. Tehelná

                    12. Mikulová Zuzana

                    13. Pavúková Mária

                    14. Sabolčíková Ľudmila

                    15. Studená Mária

                    16. Šamková Ľudmila

                    17. Šima Ján

                    18. Šima Ľubomiír

                    19. Šimová Mária

                    20. Zaputilová Magdaléna

Ruža č. 5

Horliteľka: 1. Kendrová Helena

                       0908301330

Členovia:      2. Bobáková Anna

                      3. Cibuľková Marta

                      4. Bosáková Bianka

                      5. Dudinská Margita

                      6. Fatľová Alžbeta

                      7. Juhová Mária

                      8. Kendrová Adriana

                      9. Mikulová Marta, č. 478

                     10. Pališinová Katarína

                     11. Partilová Mária

                     12. Šimová Anna, č. 85

                     13. Šramko Marián

                     14. Šramková Bernadeta

                     15. Šramková Helena

                     16. Šramková Petronela

                     17. Talianová Mária

                     18. Valengová Cecília

                     19. Vaňková Marta

                     20. Vargová Mária, č. 551

Ruža č. 6

Horliteľka: 1. Kovalčíková Albína

                      0917599052

Členovia:      2. Čižeková Margaréta

                      3. Dvorská Valéria

                      4. Eliašová Mária, č. 173

                      5. Fečová Mária, ul. Tehelná

                      6. Gačová Anna

                      7. Harčaríková Mária, Lužany

                      8. Handzušová Mária

                      9. Handzušová Marta

                    10. Handzušová Martina

                    11. Horbajová Emília

                    12. Janovičová Mária, ul. Kukučín

                    13. Juhasová Elena

                    14. Eliášová Danka

                    15. Kovalčíková Mária, č. 424

                    16. Kristiňáková Mária    

                    17. Mašlejová Nataša

                    18. Mikulová Helena, ul. SNP

                    19. Šimková Anna

                    20. Tchuriková Mária

Ruža č. 7

Horliteľka: 1. Robová Mária

                      0908453227

Členovia:        2. Bosáková Miroslava

                     3. Brenišová Anna

                     4. Čušková Lenka

                     5. Fečová Magdaléna

                     6. Janovičová Renáta, č. 57

                     7. Juhasová Svetlana

                     8. Juhová Zuzana

                     9. Jurčová Mária, č. 401/37

                   10. Kačmárová Mária

                   11. Kendra Štefan, ul. SNP

                   12. Kendrová Helena, ul. SNP

                   13. Kovalčíková Anna, ul. Fučík.

                   14. Nastišinová Anna

                   15. Petrová Ľudmila

                   16. Roba Peter

                   17. Robová Dominika

                   18. Jurčová Mária ul. Záhradná

                   19. Ščavnický Peter

                   20. Tkáčová – Čušková Mária

Ruža č. 8

Horliteľka: 1. Bosáková Helena

                      0911155498

Členovia:         2. Bartošová Annna, č. 247

                      3. Bartošová Mária, č. 206

                      4. Brenišová Zuzana

                      5. Bosak Samuel

                      6. Harčariková Helena

                      7. Juhová Jarmila

                      8. Jurčová Anna, č. 144

                      9. Jurčová Mária, č. 144/13

                     10. Kurejová Kveta

                     11. Vajdová Jana

                     12. Matiová Mária, ul. Tehelná

                     13. Paľušová Mária

                     14. Šimová Jolana

                     15. Terkanič Jozef

                     16. Terkaničová Mária

                     17. Vasilišinová Mária

                     18. Zajacová Mária

                     19. Zajacová Zuzana,

                     20. Zvodzová Margita               

                                                                          

    

Ruža č. 9

Horliteľka: 1. Pastirčaková Mária

                       0944984051

Členovia:       2. Daňková Anna

                    3. Dreveňáková Anna

                    4. Goliašová Emília

                    5. Kmec Matúš

                    6. Kmecová Mária

                    7. Krajňaková Anna

                    8. Kruľ Andrej

                    9. Kruľová Anna

                   10. Kruľová Margita

                   11. Mikulová Maria

                   12. Pavúk František

                   13. Dzuriková Mária

                   14. Pavúková Katarína ml.

                   15. Pavúková Katarína st.

                   16. Pavúková Mária

                   17. Pavúková Martina

                   18. Rimáková Anna

                   19. Tkačová Mária (Šimová)

                   20. Maťašová Viera