Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC MÁJ 2015

Rozpis čítaní na mesiac máj 2015

Všemohúci večný Bože, ty si ma povolal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová svätého písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista nášho Pána. AMEN.

1.5.  Prvý piatok   Sušinková

2.5.  Fat. Sobota  Eliašová   večer  Kurimčaková 

3.5.  5.veľkonočná nedeľa

                                            7:30   Maťašová  Jurčová

                                            9:30   Koščová  Bosaková

                                            17:30   Bosak                   

9.5.  sobota večer   Vasilišinová                   

10.5.  6.veľkonočná nedeľa

                                              7:30   Ivančová  Sušinková

                                              9:30   Kurimčaková  Eliašová

                                              17:30   Pališinová    

13.5.  Fatimská P. Mária   Maťašová

14.5.  Nanebostúpenie Pána

                                                  9:00   Jurčová

                                                  17:30   Koščová                  

16.5.  sobota večer   Eliašová

17.5.  7. Veľkonočná nedeľa

                                                7:30   Bosaková  Pališinová

                                                9:30   Sušinková  Vasilišinová

                                                17:30   Bosak

23.5.  sobota večer   Maťašová   

24.5.  Zoslanie Ducha Svätého

                                                   7:30   Kurimčaková  Eliašová

                                                   9:30   Jurčová  Ivančová

                                                   17:30  

25.5.  Svätodušný pondelok   Sušinková

30.5.  sobota večer    Koščová

31.5.  Najsvätejšej Trojice

                                           7:30   Vasilišinová  Maťašová

                                           9:30   Pališinová  Magerová

                                           17:30   Bosaková